Дома Дома Контакт Администрација
РЕШЕНИЈА
IP Телефонија | Контакт центри | Voice рекордери | Преземи | Extreme Networks | AudioCodes |

 
Терминали | S8300 | S8400 | S8500 | S8700 | S8800 | G150 | G250 | G350 | G430 | G450 | G650 | G700 | IG550 |

Avaya S8300 Media Server

S8300 Media Server е celeron базиран сервер со Linux оперативен систем. Се инсталира во слот V1 од G700, G350 или G250 Media Gateway-от во форма на blade сервер.


Неговите основни карактеристики се:
- Avaya Communication Manager апликација
- Pentium IV, 2.4GHz
- 30GB hard disk
- 512MB RAM
- Web server кој се користи за:
o Back up и restore на податоците и конфигурациите
o Еднсотавен пристап за контрола на алармите
o Можност за едноставни активности на одржување, исклучување и вклучување на Media Server-от
o Команди поврзани со безбедноста: вклучување и исклучување на модем за далечински пристап, вклучување и исклучување на TFTP серверот, преглед на состојбата на софтверската лиценца
o SNMP пристап за конфигурирање на дестинациите и за вклучување и исклучување на master agent-от
o Конфигурирање на Media Server-от
o Upgrade на софтверот на Media Server-от

- Linux оперативен систем
- TFTP сервер
- Secure HTTP за даунлодирање на конфигурациите на IP телефоните
- H.248 Media Gateway Signaling Protocol
- Контролни пораки тунелирани преку H.323 протоколот
- 2 USB порта и 10/100 BaseT порт
- 1 USB порт подржува надворешен CDROM за софтверски надградби, а другиот USB порт подржува модем за далечински пристап
- 1 Сервисен порт

S8300 Media Server-от подржува максимум:
- вкупно 900 порта (комбинација на транкови и станици)
- 450 IP телефони, или било која комбинација на IP, аналогни или дигитални телефони
- 450 транка
- 50 G700 или G350 Gateway-и
Сл. S8300 Media Server во G700 Media Gateway

Avaya S8300 Media Server-от може да имплементира како самостоен систем и да контролира еден или повеќе G700, G350 или G250 Media Gateway на дадената локација. S8300 Media Server-от може да се имплементира и за креирање на дистрибуирана мрежа за IP телефонија. Во овој случај еден S8300 Media Server може да контролира до 50 G700, G350 или G250 Gateway-и кои може да бидат лоцирани на различни локации во WAN мрежата.ДОМА | ЗА НАС | РЕШЕНИЈА | УСЛУГИ |ПАРТНЕРИ |РЕФЕРЕНЦИ |КОНТАКТ