Дома Дома Контакт Администрација
РЕШЕНИЈА
IP Телефонија | Контакт центри | Voice рекордери | Преземи | Extreme Networks | AudioCodes |

 
Дополнителна опрема | Терминали |


Avaya DEFINITY серверите претставуваат модуларно комуникациско решение кое овозможува надградба и проширување на капацитетите без промена на целиот комуникациски систем.
Avaya DEFINITY Server CSI е наменет мали и средни компании со од 50 до 250 вработени.
DEFINITY Server SI е наменет за средни и големи компании со од 200 до 500 вработени. DEFINITY Server SI може да биде сместне во единичен кабинет Single Carrier Cabinet - SCC или мулти кабинет Multi Carrier Cabinet - MCC.
На DEFINITY Server CSI и SI работи Avaya Communication Manager софтверот со преку 700 кориснички телефонски функционалности.
Компаниите кои користат DEFINITY Server-и воглавно користат разни апликации, како што се, апликации на говорна пошта, телекомуникациско вмрежување на повеќе системи и Call центри.

ДОМА | ЗА НАС | РЕШЕНИЈА | УСЛУГИ |ПАРТНЕРИ |РЕФЕРЕНЦИ |КОНТАКТ